Wybierz język:

Dane statystyczne

Dane statystyczne

Ludność: 3 475 323 osób

Powierzchnia: 29 826 km2

Stolica: Poznań (542 348 mieszkańców)

Większe miasta: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Gniezno

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3 920,76 zł (stan na 31 VII 2016 r.)

Liczba podmiotów gospodarczych – 411 416 (w tym 7 263 z kapitałem zagranicznym) (stan na 31 VII 2016 r.)

PKB w roku 2014 – 166 700 mln zł (9,7% PKB Polski)

Długoterminowy rating krajowy – AAA(pol)

Stopa bezrobocia – 5,3 % (stan na 31 VII 2016 r.)

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Gospodarka

W Wielkopolsce 5,3 % (lipiec 2016 r.) ogółu zdolnych do pracy stanowią osoby bezrobotne.

stopa-bezrobocia-wykres
Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym.  Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów
i dostawców.

W Wielkopolsce funkcjonują uczelnie wyższe, kształcące wykwalifikowanych pracowników.
W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę ma 38 uczelni, spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera blisko 40 tysiące studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy
i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje blisko 143 tysiące studentów. Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Poznańskie uczelnie oferują ciekawe kierunki, m.in. zarządzanie i inżynierię produkcji, informatykę czy bioinformatykę, ekonomię, finanse i rachunkowość, biotechnologię, neurobiologię, farmację, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, towaroznawstwo oraz wiele innych.

W roku 2014 województwo wielkopolskie zajmowało 3. miejsce w Polsce w ilości lokowanego kapitału zagranicznego – było to 7,7% (ponad 16,5 mld zł). Obecnie w Wielkopolsce działa 411 416 podmiotów gospodarczych (stan 31.07.2016 r.), w tym 7 263 z udziałem kapitału zagranicznego.

 

podmioty-gospodarcze-wykres

Handel/naprawa pojazdów samochodowych – 25,66%

Budownictwo – 12,68%

Przemysł – 10,27%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,71%

Transport i gospodarka magazynowa – 5,89%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 5,36%

Obsługa rynku nieruchomości – 4,14%

Edukacja – 3,43%

 

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (GUS,2015)

Przemysł – 46,80%

Handel/naprawa pojazdów samochodowych – 29,92%

Transport i gospodarka magazynowa – 6,39%

Budownictwo – 5,29%

Administrowanie i działalność wspierająca – 4,20%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 2,15%

Informacja i komunikacja – 1,53%

Obsługa rynku nieruchomości – 1,10%

 

 

Wśród największych firm inwestujących w Wielkopolsce znajdują się przedstawiciele m.in. następujących branż:

  • motoryzacyjnej (Volkswagen, MAN, Bridgestone, Solaris Bus&Coach, Inter Groclin),
  • spożywczej (Kompania Piwowarska, Imperial Tobbaco Polska, Dino, WrigleyPoland Sp. z o.o., Nestle),
  • logistycznej i transportowej (Amazon, Raben Group, Kuehne + Nagel),
  • elektronicznej (Samsung Electronics),
  • BPO/SSC (Arvato Services, Contact Center, Holicon, Franklin Templeton),
  • farmaceutycznej i kosmetycznej (GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nivea),
  • lotniczej (Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o.).

Wielkopolska kładzie silny nacisk na współpracę ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. W Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020  zapisano, iż wsparcie sektora nauki powinno prowadzić  do realnego podwyższenia jakości prowadzonych badań naukowych, poszerzania obszarów badawczych odpowiadających rzeczywistym potrzebom gospodarki, a także do wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami.

Województwo wielkopolskie określiło własne priorytety gospodarcze i społeczne w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które dzięki wsparciu nauki i posiadanemu potencjałowi biznesowemu mogą generować produkty i usługi, a także rywalizować na rynkach międzynarodowych.

W wyniku prac analitycznych i trwającego procesu przedsiębiorczego odkrywania zidentyfikowano
6 obszarów inteligentnych specjalizacji: Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne.

 

Poznań stanowi duży ośrodek usług BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Centers). Jednocześnie sektorami priorytetowymi dla stolicy regionu jest produkcja zaawansowana technologicznie, badania i rozwój (B+R), działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa.  Większość  kapitału zagranicznego inwestowanego w Poznaniu pochodzi
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, Hiszpanii, Holandii i RPA.

 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła ratingi Wielkopolski dla zadłużenia
w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

W roku 2014 Wielkopolska wypracowała 9,7% polskiego PKB. Daje to jej trzecie miejsce wśród pozostałych regionów kraju. W porównaniu do roku 2013 udział WLKP PKB wzrósł o 0,1%.

 

Dane na temat Produktu Krajowego Brutto w roku 2014 (źródło GUS)

PKB w Polsce PKB w Wielkopolsce
1 719 097 mln zł 166 752 mln zł
100 % 9,7%

Ludność

Wielkopolskę zamieszkuje 3 475 323 osób (więcej niż na Łotwie i Estonii razem), z czego ponad połowa żyje w miastach.

ludnosc-wielkopolski-wykres

W roku 2015 w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się  19,16% mieszkańców,  w wieku produkcyjnym 62,61%, natomiast 18,24% Wielkopolan było w wieku poprodukcyjnym.

ludnosc-wielkopolski-z-podzialem-na-wiek

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy regionu i całego kraju są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Posiadając ok. 55% udziału w rynku targowym w Polsce są liderem polskiego przemysłu targowego, a także pierwszym organizatorem tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W roku 2015 we wszystkich wydarzeniach targowych organizowanych na terenie poznańskich targów wzięło udział 9,606 tys. wystawców, a odwiedziło je 634 427 tys. zwiedzających. MTP znajdują się na 25. miejscu wśród europejskich ośrodków targowych pod względem wielkości posiadanej infrastruktury. Są właścicielem terenu o powierzchni 213,2 ha, w tym terenu wystawowego
z obiektami i terenami administracyjnymi wielkości 22,9 ha. Targi dysponują 16. przestrzennymi, klimatyzowanymi pawilonami, wieloma przestrzeniami do rozmów i spotkań biznesowych, zapleczem bankietowym, a także terenem otwartym z możliwością parkowania 2 000 samochodów.

Grafika prezentuje niebo w okrągłym obiektywie

Położenie

Województwo Wielkopolskie położone jest w zachodnio-centralnej Polsce w dorzeczu rzeki Warta, na głównym europejskim szlaku wschód-zachód. Poznań, stolica regionu, leży w odległości 270 kilometrów od Berlina i blisko 310 kilometrów od Warszawy i skupia wokół siebie aglomerację
o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców. Atutem miasta jest silna, stabilna, zróżnicowana gospodarka, oparta na przedsiębiorczości mieszkańców oraz dużych firmach polskich i zagranicznych. Stolica Wielkopolski jest miastem ludzi młodych – zajmuje I miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców w wieku 25-34 lat wśród polskich miast.

Grafika przedstawiająca położenie Wielkopolski w Polsce

Rys historyczny i kulturowy

Wielkopolska stanowi kolebkę państwa polskiego. Pierwszymi stolicami kraju w X i XI wieku było Gniezno i Poznań. W XIX wieku Wielkopolska znalazła się pod panowaniem niemieckim, czego wpływy są widoczne w wielkopolskiej kulturze do dziś. Jednym z przejawów walki ludności polskiej
o zachowanie tożsamości narodowej stała się tzw. praca organiczna, opierająca się na rozwoju gospodarczym i wspieraniu polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska stała się jednym
z najlepiej rozwiniętych polskich regionów, a sami Wielkopolanie do dziś słyną z gospodarności i etosu pracy.

Administracyjnie województwo podzielone jest na 35 powiatów i 226 gmin. Łącznie z Poznaniem
w Wielkopolsce znajduje się 109 miast, w których mieszka 1 907 900 osób (54,9% populacji). Poznań, będący stolicą regionu, jest dużym ośrodkiem miejskim, w którym żyje blisko 543 000 osób
i skupiającym wokół siebie aglomerację o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców.

Województwo wielkopolskie znajduje się w strefie umiarkowanego klimatu, łagodzonego oceanicznymi masami powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi 8,2°C. Rzeźba terenu województwa wielkopolskiego została ukształtowana w trakcie dawnych zlodowaceń. W części północnej i środkowej, gdzie teren jest nizinny lub pofalowany znajdują się liczne jeziora, natomiast w części południowej występuje mniej urozmaicona rzeźba.

Transport

Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie korzystnych krajowych i międzynarodowych połączeń transportowych. Przez region przebiega autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Stolica regionu posiada połączenia drogowe w standardzie autostrady, dróg ekspresowych i krajowych.

Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową o łącznej długości 1 884 km. Poza dużą ilością mniejszych i lokalnych linii wraz z bocznicami, przez region przebiegają trasy o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym. Stolica regionu ma bezpośrednie połączenia kolejowe z większością polskich miast wojewódzkich, a także Berlinem i Zagłębiem Ruhry.

W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Ławica (POZ) obsługujący rocznie blisko 1,5 miliona pasażerów (2015). Lotnisko dysponuje nowoczesnymi terminalami pasażerskimi i cargo. Prowadzone są regularne połączenia lotnicze m.in. z Warszawą, Londynem, Monachium, Oslo, Paryżem, Rzymem i Frankfurtem.

Kolaż z map prezentujących trasy