Wybierz język:

Dane statystyczne

Dane statystyczne 

Ludność: 3 500 361 osób (stan na 30 VI 2020 r.)

Powierzchnia: 29 826 km2

Stolica: Poznań (533 830 mieszkańców – stan na 30 VI 2020 r.)

Większe miasta: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Gniezno

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4 998,86 zł zł (stan na 30 XI 2020 r.)

Liczba podmiotów gospodarczych – 460 576, w tym 5 992 z kapitałem zagranicznym (stan na 30 XI 2020 r.)

PKB per capita w regionie w roku 2018 – 59 643 zł (108% średniej krajowej, jeden z 4 regionów powyżej średniej)

Długoterminowy rating Wielkopolski: A- (Fitch)

Stopa bezrobocia – 3,7 % (stan na 30 XI 2020 r.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Gospodarka

W Wielkopolsce 3,2 % ogółu zdolnych do pracy stanowią osoby bezrobotne.

stopa bezrobocia

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym.  Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów
i dostawców.

W Wielkopolsce funkcjonują uczelnie wyższe, kształcące wykwalifikowanych pracowników.
W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę mają 23 uczelnie, spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera blisko 40 tysięcy studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje ponad 112 tysięcy studentów. Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Poznańskie uczelnie oferują perspektywiczne kierunki, m.in. zarządzanie i inżynierię produkcji, informatykę czy bioinformatykę, ekonomię, finanse i rachunkowość, biotechnologię, neurobiologię, farmację, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, towaroznawstwo oraz wiele innych.

Województwo Wielkopolskie zajmuje 3 miejsce w Polsce pod względem ilości lokowanego kapitału zagranicznego. Obecnie w Wielkopolsce działają 424 467 podmioty gospodarcze (stan na 30 IX 2018 r.), w tym 7742 z udziałem kapitału zagranicznego.

przemysł

Województwo Wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w krajowej produkcji w wielu rodzajach gałęzi przemysłu.

Wśród największych firm inwestujących w Wielkopolsce znajdują się przedstawiciele m.in. następujących branż:

  • motoryzacyjnej (Volkswagen, Bridgestone, Solaris Bus&Coach, Inter Groclin),
  • spożywczej (Kompania Piwowarska, Imperial Tobbaco Polska, Dino, WrigleyPoland Sp. z o.o., Nestle),
  • logistycznej i transportowej (Amazon, Raben Group, Kuehne + Nagel),
  • elektronicznej (Samsung Electronics),
  • BPO/SSC (Arvato Services, Contact Center, Holicon, Franklin Templeton),
  • farmaceutycznej i kosmetycznej (GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nivea),
  • lotniczej (Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o.).

Wielkopolska kładzie silny nacisk na współpracę ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. W Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020  zapisano, iż wsparcie sektora nauki powinno prowadzić  do realnego podwyższenia jakości prowadzonych badań naukowych, poszerzania obszarów badawczych odpowiadających rzeczywistym potrzebom gospodarki, a także do wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami.

Województwo Wielkopolskie określiło własne priorytety gospodarcze i społeczne w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które dzięki wsparciu nauki i posiadanemu potencjałowi biznesowemu mogą generować produkty i usługi, a także rywalizować na rynkach międzynarodowych.

W wyniku prac analitycznych i trwającego procesu przedsiębiorczego odkrywania zidentyfikowano
6 obszarów inteligentnych specjalizacji: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne.

Poznań stanowi duży ośrodek usług BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Centers). Jednocześnie sektorami priorytetowymi dla stolicy regionu jest produkcja zaawansowana technologicznie, badania i rozwój (B+R), działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Większość  kapitału zagranicznego inwestowanego w Poznaniu pochodzi
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, Hiszpanii, Holandii i RPA.

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdza ratingi Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”.Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. (X 2018)

W roku 2016 Wielkopolska wypracowała 9,9% polskiego PKB. Daje to jej trzecie miejsce wśród pozostałych regionów kraju.

Dane na temat Produktu Krajowego Brutto w roku 2016 (źródło GUS)

PKB w Polsce PKB w Wielkopolsce
1 858 468 mln zł 183 514 mln zł
100 % 9,9%
PKB per capita w Polsce PKB per capita w Wielkopolsce
48 364  zł 52 765 zł
100 % 109,1 %

Ludność

Wielkopolskę zamieszkuje 3 490 597 osób (porównywalne z liczbą mieszkańców Mołdawii i więcej niż na Łotwie i Estonii razem), z czego ponad połowa żyje w miastach.

ludnosc wlkp

W roku 2017 w wieku przedprodukcyjnym znajdowało się  21,3% mieszkańców,  w wieku produkcyjnym 62,9%, natomiast 15,7% Wielkopolan było w wieku poprodukcyjnym.

wiek produkcyjny

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy regionu i całego kraju są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Posiadając ok. 55% udziału w rynku targowym w Polsce są liderem polskiego przemysłu targowego, a także pierwszym organizatorem tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W roku 2017 w 57 wydarzeniach targowych organizowanych przez poznańskie Targi wzięło udział ponad 9 tys. wystawców, w tym ponad 1600 pochodzących z 59 krajów świata. Targi Poznańskie dysponują największą w Polsce infrastrukturą targową i konferencyjną.

Grafika prezentuje niebo w okrągłym obiektywie

Położenie

Województwo Wielkopolskie położone jest w zachodnio-centralnej Polsce w dorzeczu rzeki Warta, na głównym europejskim szlaku wschód-zachód. Poznań, stolica regionu, leży w odległości 270 kilometrów od Berlina i blisko 310 kilometrów od Warszawy i skupia wokół siebie aglomerację
o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców. Atutem miasta jest silna, stabilna, zróżnicowana gospodarka, oparta na przedsiębiorczości mieszkańców oraz dużych firmach polskich i zagranicznych. Stolica Wielkopolski jest miastem ludzi młodych – zajmuje I miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców w wieku 25-34 lat wśród polskich miast.

Grafika przedstawiająca położenie Wielkopolski w Polsce

Rys historyczny i kulturowy

Wielkopolska stanowi kolebkę państwa polskiego. Pierwszymi stolicami kraju w X i XI wieku było Gniezno i Poznań. W XIX wieku Wielkopolska znalazła się pod panowaniem niemieckim, czego wpływy są widoczne w wielkopolskiej kulturze do dziś. Jednym z przejawów walki ludności polskiej
o zachowanie tożsamości narodowej stała się tzw. praca organiczna, opierająca się na rozwoju gospodarczym i wspieraniu polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska stała się jednym
z najlepiej rozwiniętych polskich regionów, a sami Wielkopolanie do dziś słyną z gospodarności i etosu pracy.

Administracyjnie województwo podzielone jest na 35 powiatów i 226 gmin. Łącznie z Poznaniem
w Wielkopolsce znajduje się 112 miast, w których mieszka 1 903 630 osób (54,7% populacji). Poznań, będący stolicą regionu, jest dużym ośrodkiem miejskim, w którym żyje blisko 540 000 osób
i skupiającym wokół siebie aglomerację o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców.

Województwo Wielkopolskie znajduje się w strefie umiarkowanego klimatu, łagodzonego oceanicznymi masami powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi 8,2°C. Rzeźba terenu Województwa Wielkopolskiego została ukształtowana w trakcie dawnych zlodowaceń. W części północnej i środkowej, gdzie teren jest nizinny lub pofalowany znajdują się liczne jeziora, natomiast w części południowej występuje mniej urozmaicona rzeźba.

Transport

Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie korzystnych krajowych i międzynarodowych połączeń transportowych. Przez region przebiega autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Stolica regionu posiada połączenia drogowe w standardzie autostrady, dróg ekspresowych i krajowych.

Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową o łącznej długości 1 878 km. Poza dużą ilością mniejszych i lokalnych linii wraz z bocznicami, przez region przebiegają trasy o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym. Stolica regionu ma bezpośrednie połączenia kolejowe z większością polskich miast wojewódzkich, a także Berlinem i Zagłębiem Ruhry.

W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Ławica (POZ) obsługujący rocznie ok. 2 milionów pasażerów. Lotnisko dysponuje nowoczesnymi terminalami pasażerskimi i cargo. Prowadzone są regularne połączenia lotnicze m.in. Warszawą, Barceloną, Frankfurtem, Kopenhagą, Londynem, Mediolanem, Monachium, Paryżem, Rzymem, Sztokholmem i Kijowem.

Kolaż z map prezentujących trasy