Wybierz język:

Złotów, ul. Powstańców

Informacje

Złotów, ul. Powstańców

Media

sieć wodociągowa posadowiona jest w działce sąsiedniej, tj. w drodze wojewódzkiej nr 188 – działka nr 74,
sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest również w działce sąsiedniej nr 74,
sieć elektroenergetyczna od strony zabudowań mieszkalnych

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
Droga krajowa - DK nr 11, 22 - około 20 km; kolej - około 1,5 km;
najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km

Uszczegółowienie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo. Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188

UCHWAŁA NR XLI.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk
67 263 26 40 wew. 39
a.moldrzyk@zlotow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ul. Powstańców w Złotowie, nr geodezyjny nieruchomości: 72/4, obręb Złotów 91 Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: ul. Powstańców Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, tereny zieleni ogólnodostępnej, infrastruktura techniczno - elektroenergetyczna Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 35.3983 ha.
Cena: około 185 zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak