Wybierz język:

Złotkowo, ul. Obornicka, działki nr. 34/9, 34/10

Informacje

Złotkowo, ul. Obornicka, działki nr. 34/9, 34/10

Media

- przez działkę nr 34/9 przebiega sieć teletechniczna,
- na działce 34/10 zlokalizowany jest słup energetyczny


Odległość od

- południowa część obrębu Złotkowo

Uszczegółowienie

-wysokość projektowanej zabudowy – do III kondygnacji (12,5 m)
-min. powierzchnia biologicznie czynna – 30%.
-grunty orne klasy IIIb, IVb, V, VI.
-teren Nieogrodzony i niezabudowany
-Tereny aktywizacji gospodarczej
-Działka stanowi pas o długości ok. 430 m i szerokości ok. 75 m

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, ul. Obornicka, działki nr. 34/9, 34/10 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Obornicka Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: tereny komunikacji oraz tereny infrastruktury technicznej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 2.9869 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak