Wybierz język:

Złotkowo, ul. Krzemowa i Tytanowa, działki nr. 276/41, 276/42, 276/43

Informacje

Złotkowo, ul. Krzemowa i Tytanowa, działki nr. 276/41, 276/42, 276/43

Media

- wzdłuż południowych granic działek przebiega sieć teletechniczna i rurociąg naftowy

Odległość od

- centralna część obrębu Złotniki,
- rejon ulicy Obornickiej,
- w sąsiedztwie linia kolejowa nr 354 relacji Poznań – Piła

Uszczegółowienie

- działki mają kształt prostokąta,
- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w tym handlowej,
- max. pow. zabudowy – 45 %, min. udział pow. biologicznie czynnej – 20%, wysokość zabudowy – do 15 m,
- grunty orne klasy IVb, V, VI,
- teren nieogrodzony i niezabudowany

- prawo użytkowanie wieczystego nieruchomości przysługujące osobie prywatnej,
- możliwość nabycia pojedynczych działek lub łącznie z działką nr 276/44

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, ul. Krzemowa i Tytanowa, działki nr. 276/41, 276/42, 276/43 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Krzemowa/Tytanowa Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w tym handlowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.9797 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak