Wybierz język:

Złotkowo, ul. Krzemowa, działka nr. 276/44

Informacje

Złotkowo, ul. Krzemowa, działka nr. 276/44

Media

- we wschodniej części działki przebiega sieć teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna,
- wzdłuż południowej granicy - sieć teletechniczna i rurociąg naftowy

Odległość od

- centralna część obrębu Złotniki,
- rejon ulicy Obornickiej,
- w sąsiedztwie linia kolejowa nr 354 relacji Poznań – Piła

Uszczegółowienie

-tereny dróg publicznych dojazdowych - trójkąt widoczności,
-nieprzekraczalna linia zabudowy – 27 m od wschodniej granicy,
-wskaźnik zabudowy – do 0,45; min. pow. biologicznie czynna – 15%, wysokość zabudowy – do 15 m (2 kondygnacje),
-grunty orne klasy IVb, V,
-teren nieogrodzony i niezabudowany,

- prawo użytkowanie wieczystego nieruchomości przysługujące osobie prywatnej,
- możliwość nabycia łącznie z działkami 276/41-276/43

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, ul. Krzemowa, działka nr. 276/44 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Krzemowa Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w tym handlowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.3653 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak