Wybierz język:

Złotkowo, ul. Gottlieba Daimlera

Informacje

Złotkowo, ul. Gottlieba Daimlera

Media

- sieć teletechniczna wzdłuż południowej granicy,
- sieć elektroenergetyczna wzdłuż torów kolejowych


Odległość od

- północna część obrębu Złotkowo,
- rejon węzła Poznań Północ na drodze S11,
- w sąsiedztwie linia kolejowa nr 354 relacji Poznań – Piła,

Uszczegółowienie

- częściowo teren dróg publicznych klasy dojazdowej,
- max. pow. zabudowy – 50 %, min. pow. biologicznie czynna – 30%, wysokość projektowanej zabudowy – do 12 m,
- trójkątny kształt, długość ok. 170 m, szerokość ok. do 80 m,
- na terenie nieruchomości zlokalizowane są namioty, które można rozebrać oraz nasadzenia - tuje i drzewa

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, ul. Gottlieba Daimlera Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Gottlieba Daimlera Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.0352 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak