Wybierz język:

Złotkowo, działki nr. 125/3, 125/6, 125/8, 125/9

Informacje

Złotkowo, działki nr. 125/3, 125/6, 125/8, 125/9

Media

- przez działki nr 125/3 i 125/9 przebiega linia telekomunikacyjna oraz gazociąg średniego ciśnienia, a także występuje rów i rurociąg

Odległość od

- północna część obrębu Złotkowo,
- rejon węzła Poznań Północ na drodze S11

Uszczegółowienie

- część nieobjęta planem ma analogiczne przeznaczenie w studium,
- wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,5; min. pow. biologicznie czynna – 30%; wysokość projektowanej zabudowy – do 12 m,
- grunty orne klasy IIIb, IVb, V; łąki trwałe klasy V i VI; grunty pod rowami,
- na terenie działek rozpoznano złoża węgla brunatnego „Szamotuły”,
- przez wszystkie działki przebiega sieć drenarska,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, działki nr. 125/3, 125/6, 125/8, 125/9 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: działki nr. 125/3, 125/6, 125/8, 125/9 Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz w niewielkiej części tereny zieleni naturalnej oraz tereny lasów Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 7.4137 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak