Wybierz język:

Złotkowo, działki nr. 112/23, 112/27, 103/8

Informacje

Złotkowo, działki nr. 112/23, 112/27, 103/8

Media

- przez działkę nr. 112/23 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna

Odległość od

- północna część obrębu Złotkowo,
- rejon węzła Poznań Północ na drodze S11

Uszczegółowienie

- wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5/0,6, min. pow. biologicznie czynna – 20%, wysokość projektowanej zabudowy – do 18 m,
- grunty orne klasy IIIb, IVa, IVb, V; łąki trwałe VI; pastwiska; nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- na obszarze działki znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegające ochronie

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, działki nr. 112/23, 112/27, 103/8 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: działki nr. 112/23, 112/27, 103/8 Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz tereny zieleni naturalnej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 17.6891 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak