Wybierz język:

Złotkowo, działki nr. 112/14, 112/12, 125/13

Informacje

Złotkowo, działki nr. 112/14, 112/12, 125/13

Media

przez działki nr 112/14 i 125/13 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna,
na działce 112/14 występuje rurociąg

Odległość od

- północna część obrębu Złotkowo,
- rejon węzła Poznań Północ na drodze S11

Uszczegółowienie

- częściowo tereny zieleni naturalnej oraz tereny śródlądowych wód powierzchniowych,
- wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,5; min. pow. biologicznie czynna – 20%; wysokość projektowanej zabudowy – do 15 m,
- grunty orne klasy IVa, IVb, V; grunty pod rowami; nieużytki; pastwiska,
- na obszarze działki znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegające ochronie,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, działki nr. 112/14, 112/12, 125/13 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Pasieka Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 6.082 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak