Wybierz język:

Złotkowo, działka nr. 112/25

Informacje

Złotkowo, działka nr. 112/25

Media

- przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna

Odległość od

- północna część obrębu Złotkowo,
- rejon węzła Poznań Północ na drodze S11

Uszczegółowienie

- wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5, min. pow. biologicznie czynna – 30%, wysokość projektowanej zabudowy – do 15 m,
- grunty orne klasy IVa, IVb, V; grunty zadrzewione i zakrzewione V; grunty pod rowami; nieużytki
- na obszarze działki znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegające ochronie,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Złotkowo, działka nr. 112/25 Miejscowość: Złotkowo Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: działka nr. 112/25 Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w niewielkiej części tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny zieleni naturalnej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 6.9136 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »