Wybierz język:

Zespół dworski, Skrzypnia

Informacje

Zespół dworski, Skrzypnia

Media

Nieruchomość wyposażona jest w następującą infrastrukturę techniczną: sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągową, sieć telefoniczną.

Odległość od

"Skrzypnia to wieś średnio zurbanizowana, położona w południowej części gminy Czermin.
Odległość wsi od Poznania – ok. 100 km, od Kalisza – ok. 35 km, a od Pleszewa – ok.7 km. Autostrada A-2 węzeł Września: 55 km,
A-2 węzeł Konin: 54 km,
kolej w m. Pleszew: 10 km"

Uszczegółowienie

Dwie nieruchomości stanowiące jeden kompleks obszarowy, na który składają się dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 3.82 ha. Działka nr 276/4 o powierzchni 2.48 ha stanowi część kompleksu zabudowaną budynkiem dawnego dworu, otoczonego parkiem. Działka nr 276/3 o powierzchni 1.34 ha stanowi podwórze, budynek gospodarczy będący w stanie ruiny oraz budynek mieszkalny tzw. rządcówka, które otaczają zespół dworski.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Marzena Kowalska, org@czermin.wlkp.p; tel. 627416031

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: zespół dworski Miejscowość: Skrzypnia Powiat: pleszewski
Gmina: Czermin Adres: Skrzypnia 28 Właściciel: Gmina Czermin
Typ działki: zabudowana Greenfield/Brownfield: brownfield Powierzchnia całkowita: 3.82 ha.
Cena: 335.000,00 PLN Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie