Wybierz język:

ZAKŁAD FIRMY ROLIMPEX

Informacje

ZAKŁAD FIRMY ROLIMPEX

Media

Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody z wodociągu miejskiego, kanalizacji sanitarnej do szamba. Instalacja gazu przewodowego w zasięgu, w ulicy Gostyńskiej

Odległość od

- Dogodne warunki komunikacyjne ze względu na łatwy dojazd z obwodnicy Śremu - drogi wojewódzkiej nr 434 (Kórnik-Rawicz)
- Dobra lokalizacja dla transportu: odległość 35 km do autostrady A2 (Nowy Tomyśl - Stryków) do węzła Krzesiny; 25 km do drogi krajowej nr 11 (Poznań - Katowice) - Kórnik; 30 km do drogi krajowej nr 5 (Poznań - Wrocław) - Kościan
- Poznań: 42 km
- najbliższe lotnisko: 45 km
- najbliższa stacja kolejowa: 20 km

Uszczegółowienie

Na gruncie zlokalizowane są budynki i obiekty gospodarcze, produkcyjne, magazynowe, budynek biurowy, silosy wolnostojące i zabudowane oraz budynki i budowle pomocnicze. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6387,85 m2

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w mieście Śrem w powiecie śremskim.
Nieruchomość obejmującą działki nr 2495, 2496, 2499/5, 2494/8 przy ul. Letniej 1 i jest
jednym z zakładów spółki Rolimpex S.A. w Iławie ul. Lubawska 7 wyspecjalizowanym
w zakresie obrotu i przerobu materiału nasiennego.
Przedmiotowa nieruchomości zlokalizowana jest w na skraju miasta w strefie obejmującej grunty
aktywizacji gospodarczej w sąsiedztwie terenów przemysłowych, usługowych i magazynowych
zabudowanych i niezabudowanych oraz innych terenów inwestycyjnych.
Dalsze sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane miasta oraz tereny rolnicze.
Nieruchomość stanowi kompleks działek nr 2495, 2496, 2499/5 oraz 2494/8 stanowiących jedną
funkcjonalną całość. Teren działek równy, dojazd do nieruchomości od ulicy Letniej - utwardzonej
drogi łączącej się z ulicą Gostyńską.

Drogi i place o nawierzchni z płyt prefabrykowanych zbrojonych i betonu znajdujące się pomiędzy budynkami i umożliwiające transport wewnętrzny i ciężarowy posiadają łączną powierzchnię około 5100 m2.

http://www.nieruchomosci.srem.pl/Nieruchomosci/Zak-ad-firmy-Rolimpex

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Lech Woźniak

tel. + 48 668 313 944
Wozniak@topfarms.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ZAKŁAD FIRMY ROLIMPEX Miejscowość: Śrem Powiat: śremski
Gmina: Śrem Adres: 63-100 Śrem, ul. Letnia 1 Właściciel: Skarb Państwa w części w użytkowaniu wieczystym, w części stanowiącym własność spółki Rolimpex S.A. w Iławie. Budynki i budowle posadowione na gruncie działek nr 2495, 2496, 2499/5 oraz grunt działki nr 2494/8 stanowią własność Rolimpex S.A.
Typ działki: Grunt działek ewidencyjnych nr 2495, 2496 w mieście Śrem przeznaczony jest w MPZP pod tereny działalności gospodarczej (istniejąca zabudowa) i oznaczony jest symbolem G1. Grunt działki nr 2494/8 przeznaczony jest w MPZP pod teren działalności gospodarcz Greenfield/Brownfield: brownfield Powierzchnia całkowita: 1.5188 ha.
Cena: Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »