Wybierz język:

Wólka, działki nr. 5401, 171/2, 171/1

Informacje

Wólka, działki nr. 5401, 171/2, 171/1

Media

elektryczność - tak
gaz - nie, 3150 m od granicy terenu
woda - tak
kanalizacja - nie, 2200 m od granicy terenu
telekomunikacja - sieć w granicy

Odległość od

Bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej nr 260
Autostrada nr A2 - 12,5 km
Odległość od drogi krajowej mr 92 - 0,5
Odległość od dworca kolejowego - 2,9 km
Odległość od bocznicy kolejowej - 1 km
Odległość od najbliższego lotniska - Poznań 75 km
Odległość od najbliższego miasta wojewódzkiego - Poznań 60 km

Uszczegółowienie

zabudowa zagrodowa na dz. nr ewid. 171/1

Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Mateusz Ratajczyk
plan@strzalkowo.pl
63 274 60 29

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Wólka, działki nr. 5401, 171/2, 171/1 Miejscowość: Strzałkowo Powiat: słupecki
Gmina: Strzałkowo Adres: Wólka Właściciel: osoby prywante
Typ działki: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, funkcje usługowe, w tym usługi o charakterze publicznym (symbol P/U) Greenfield/Brownfield: Brownfield Powierzchnia całkowita: 9.17 ha.
Cena: kontakt z p. Mateuszem Ratajczykiem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie