Wybierz język:

ul. Powstańców/Sosnowa, Złotów

Informacje

ul. Powstańców/Sosnowa, Złotów

Media

sieć wodociągowa na terenie w działce nr 181/2,
sieć kanalizacji sanitarnej na terenie w działce nr 181/2,
sieć kanalizacji deszczowej na terenie w działce nr 181/2,
sieć elektroenergetyczna na terenie

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
Droga krajowa - DK nr 11, 12 około 20 km; kolej - ok. 600 m;
najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km."

Uszczegółowienie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Maksymalna dostępna powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania wynosi około 3 ha (pozostałą część stanowi droga publiczna oraz las – konieczność wydzielenia).
Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 189.

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 6-uw - teren projektowanych usług wielkopowierzchniowych. Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk
67 263 26 40 wew. 39
a.moldrzyk@zlotow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ul. Powstańców/Sosnowa, Złotów, (plac cyrkowy), nr geodezyjny nieruchomości: 181/2, obręb Złotów 90. Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: ul. Powstańców/Sosnowa, Złotów Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: teren projektowanych usług wielkopowierzchniowych Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 4.3582 ha.
Cena: Około 185 zł/m3 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie
Translate »