Wybierz język:

ul. Kujańska, Złotów, nr. działek: 162, 163, 166, 167, 133

Informacje

ul. Kujańska, Złotów, nr. działek: 162, 163, 166, 167, 133

Media

sieć wodociągowa na terenie w działce nr 162, 163;
sieć elektroenergetyczna,
kanalizacja deszczowa i sanitarna znajduje się w działce nr 65 (ulica Kujańska)

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
droga krajowa około 17 km; kolej - około 3 km;
najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km

Uszczegółowienie

Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana. Położona poza centrum miasta, otoczona lasem, w odległości około 200 m od drogi wojewódzkiej nr 189.

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 6p1 - teren o funkcji przemysłowej, składowej, z urządzeniami infrastruktury technicznej, ciepłownią miejską, drukarnią, administracją (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), nieliczny handel oraz zabudowa mieszkaniowa.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk
67 263 26 40 wew. 39
a.moldrzyk@zlotow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ul. Kujańska, Złotów, nr. działek: 162, 163, 166, 167, 133 Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: ul. Kujańska, Złotów Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: teren o funkcji przemysłowej, składowej, z urządzeniami infrastruktury technicznej, ciepłownią miejską, drukarnią, administracją (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), nieliczny handel oraz zabudowa mieszkaniowa Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 2.3682 ha.
Cena: Około 185 zł/m3 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie