Wybierz język:

ul. Dwór Złotowski / Jastrowska, Złotów

Informacje

ul. Dwór Złotowski / Jastrowska, Złotów

Media

sieć wodociągowa w działce 620/1, 620/2, 285/4, 284/12, 284/2, 617/1;
sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr 620/2, 285/4, 284/12, 284/2;
sieć elektroenergetyczna;
sieć gazowa w działce 620/1;
sieć kanalizacji deszczowej w działce nr 285/2, 284/2, 620/2

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
Droga krajowa około 17 km; kolej - około 2 km; najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km.

Uszczegółowienie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położona w pobliżu centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 189.

UCHWAŁA NR XXXI/306/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk
67 263 26 40 wew. 39
a.moldrzyk@zlotow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ul. Dwór Złotowski / Jastrowska, Złotów, działki nr. 621/2, 284/8, 285/3, 283/14, 284/10, 283/14 Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: ul. Dwór Złotowski / Jastrowska, Złotów Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: teren zabudowy usługowej 1U i 2U Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.561 ha.
Cena: Około 197 zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak