Wybierz język:

Trynka, Popowo

Informacje

Trynka, Popowo

Media

elektryczność: należy zbudować stację transformatorową od podstaw (napięcie 15/04 kV; dostępna moc 0,60 MW)
gaz: przewidziana dalsza rozbudowa w miejscowości Popowo, obecnie nie ma przyłącza gazowego, czas realizacji od momentu zgłoszenia: ok. 18 tygodni + uzgodnienia z PKP (należy poprowadzić gazociąg pod torami) od 60 dni do pół roku
woda: tak, możliwość rozbudowy sieci, MPZP przewiduje nową oczyszczalnie ścieków, odległość przyłącza od granicy terenu: ok. 200 m, najbliższa woda przy zabudowaniach mieszkalnych na ul. Nadbrzeżnej, istnieje sieć wodociągowa pod torami PKP od ul. Nadbrzeżnej - w celu poznania szczegółów, można zwrócić się do wodociągów o wydanie warunków przyłączenia do sieci
kanalizacja: nie, możliwość dobudowy sieci i wybudowania nowej oczyszczalni ścieków, możliwość podłączenia kanalizacji z przepompownią, natomiast należy uzgodnić projekt z PKP, najbliższa sieć kanalizacyjna od ul. Nadbrzeżnej (płytka, ok. 1 m głębokości), projektowana oczyszczalnia ścieków, najbliższa zlokalizowana w odległości ok. 1 km

Odległość od

odległość od:
portu morskiego: 215 km
lotniska: 55 km Poznań Ławica
autostrady: 45 km
drogi krajowej:38 km
bocznicy kolejowej: 3 km
najbliższe miasto wojewódzkie: Poznań 61 km

Uszczegółowienie

część działki pod tereny P/U w kształcie trapezu; działka nieogrodzona; niezabudowana; dostęp do drogi gminnej; objęta ustaleniami obowiązującego MPZP
Możliwość powiększenia terenu o nieruchomości znajdujące się po drugiej stronie projektowanej drogi “I KDL”
obecnie w użytku rolnym

UCHWAŁA NR XV/133/2012 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki we wsi Popowo, ogł. w Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 23.04.2012 r., poz. nr 1899

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Mirosława Rusinek
referent ds. promocji i kontaktów zagranicznych
tel. 67 25 45 323; 664 765 013
promocja@wronki.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Trynka, Popowo Miejscowość: Popowo Powiat: szamotulski
Gmina: Wronki Adres: Popowo, Dz. Nr 366/1 Właściciel: Gmina Wronki
Typ działki: część działki nr 366/1- P/U zabudowa produkcyjno-usługowa Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 5 ha.
Cena: 35-45 PLN/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: TAK