Wybierz język:

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. J. Piłsudskiego w Kępnie

Informacje

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. J. Piłsudskiego w Kępnie

Media

Nieruchomość nie posiada pełnego uzbrojenia technicznego. Sieci (energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) przebiegają w odległości kilkuset metrów w pasie ul. Obrońców Pokoju oraz kilkudziesięciu metrów w pasie ul. Bractwa Kurkowego (dz. 2044/26 i 2044/31 zabudowanych blokami mieszkalnymi) i wymagają doprowadzenia do granic nieruchomości. Bezpośrednie otoczenie stanowią podobne, niezagospodarowane grunty, hurtownia artykułów dekoracyjnych, artykułów biurowych, szkolnych i innych Pak Dek, a także stacja redukcyjna gazu. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości są już zagospodarowywane nowopowstałymi budynakmi zabudowy wielorodzinnej z usługami. Od strony wschodniej nieruchomość przylega do dużej działki 88/15 stanowiącej użytek ŁIV, która to wg zapisów planu zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zielone. Obecnie sąsiedztwo działki intensywnie rozbudowywane zabudowaniami wielorodzinnymi z usługami.


Odległość od

Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości około 530 m, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp. Droga krajowa ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo zostanie zmniejszona na do 4 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzeł Krazkowy-Mianowice).


W Kępnie przy ul. Dworcowej, w odległości około 3 km znajduje się dwupoziomowy dworzec kolejowy PKP S.A. krzyżujący odcinek linii kolejowej relacji Poznań -Kluczbork, a także Wieluń-Oleśnica.
Bocznica kolejowa, w tym towarowa znajduje się w odległości 3 km przy dworcu kolejowym na ul. Towarowej i ul. Dworcowej w Kępnie.
Międzynarodowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. M. Kopernika znajduje się w odległości 96 km.
Międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego znajduje się w odległości 181 km.
Międzynarodowy port lotniczy Kraków-Balice znajduje się w odległości 220 km.
Międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice znajduje się w odległości 148 km.
Odległości od większych miast wynoszą odpowiednio:
Wrocław – 75 km
Poznań – 160 km
Kalisz – 63 km
Opole – 88 km
Łódź – 128 km
Katowice - 145 km"
Uszczegółowienie

Nieruchomość położona jest w południowej części Kępna, w rejonie ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice). Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do równoległoboku. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych naturalnych przeszkód w zagospodarowaniu. Obecnie niezagospodarowana, porośnięta trawą i chwastami. Dojazd od działki zapewnia droga gruntowa ul. J.Piłsudskiego odchodząca na północny wschód od ww. drogi krajowej nr 11.

działka nr 88/10
0,5064 ha, klasoużytek: ŁIV łąki trwałe o powierzchni 0,4991 ha oraz W- grunty pod rowami o powierzchni 0,0073 ha
cena: 1.440.000,00 zł

działka nr 88/11
0,4809 ha, klasoużytek: ŁIV łąki trwałe
cena: 1.361.524,00 zł

działka nr 88/13
0,4885 ha, klasoużytek: grunty pod wodami-W o powierzchni 0,0231 ha oraz łąki trwałe ŁIV o powierzchni 0,4654 ha
cena: 1.354.000,00 zł

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&ouid=0&ll=51.27590406314994%2C17.99321425306298&z=16

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

insp. Daniel Dyla, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kepnie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno


Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. J. Piłsudskiego w Kępnie Miejscowość: Kępno Powiat: kępiński
Gmina: Kępno Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Właściciel: Gmina Kępno
Typ działki: dz. 88/10, dz. 88/11, dz. 88/13 Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 1.4758 ha.
Cena: dz. 88/10: 1.440.000,00 zł, dz. 88/11: 1.361.524,00 zł, dz. 88/13: 1.354.000,00 zł Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oznaczony symbolem AA5MW/U (Uchwała Nr XLII/249/2013 z dnia 2013-09-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno – części I- Dz. Urz. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013-09-27, poz. 5355
Translate »