Wybierz język:

TEREN NR 1

Informacje

TEREN NR 1

Media

sieć wodociągowa posadowiona jest w działce sąsiedniej, tj. w drodze wojewódzkiej nr 188 – działka nr 74,
sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest również w działce sąsiedniej nr 74,
sieć elektroenergetyczna od strony zabudowań mieszkalnych.

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
Droga krajowa - DK nr 11, 22 - około 20 km; kolej - około 1,5 km; najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km.

Uszczegółowienie

Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XLI.297.2018 z dnia 25 czerwca 2018 - http://bip.zlotow.pl/?a=6717.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren nr 1 Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: ul. Powstańców dz. nr 72/10 o powierzchni 5,1499 ha, 72/12 i 72/24 o łącznej powierzchni 7,3933 ha, 72/15 o powierzchni 2,9151 ha, 72/20 o powierzchni 5,0329 ha, obręb Złotów 91; łącznie przeznaczone do sprzedaży 20,49 ha. Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo. Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188. Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 353983 ha.
Cena: Około 60 zł/m² Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak, UCHWAŁA NR XLI.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r.
Translate »