Wybierz język:

Teren aktywizacji gospodarczej Macew i Kuchary

Informacje

Teren aktywizacji gospodarczej Macew i Kuchary

Media

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Odległość od


Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Uszczegółowienie

Kuchary: 13 ha
Macew: 19,74 ha

Kierunek przeznaczenia

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów teren oznaczony symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

gmina@goluchow.pl
tel. 627617017
www.goluchow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren aktywizacji gospodarczej Macew i Kuchary Miejscowość: Macew, Kuchary Powiat: pleszewski
Gmina: Gmina Gołuchów Adres: Macew oraz Kuchary zlokalizowane przy drodze krajowej nr 12 Właściciel:
Typ działki: tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 32.74 ha.
Cena: Kontakt z Gminą Gołuchów Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak