Wybierz język:

Teren aktywizacji gospodarczej Krzywosądów

Informacje

Teren aktywizacji gospodarczej Krzywosądów

Media

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej

Odległość od

Dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez projektowane drogi publiczne

Uszczegółowienie

ok. 87 ha

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów teren oznaczony symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na części terenu:

Uchwała Rady Gminy nr V/33/2003 z dnia 27.03.2003 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27

czerwca 2003 r. Nr 109, poz. 2000w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 28, 29/2, 30, 31,32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 36/4, 37(a,b,c,d,e,e), 38 ark. 1 obręb

Krzywosądów, gm. Gołuchów

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

gmina@goluchow.pl
tel. 627617017
www.goluchow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren aktywizacji gospodarczej Krzywosądów Miejscowość: Krzywosądów Powiat: pleszewski
Gmina: Gmina Gołuchów Adres: Krzywosądów Właściciel: Kontakt z Gminą Gołuchów
Typ działki: Tereny Aktywizacji Gospodarczej (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 87 ha.
Cena: Kontakt z Gminą Gołuchów Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »