Wybierz język:

Teren aktywizacji gospodarczej Kościelna Wieś

Informacje

Teren aktywizacji gospodarczej Kościelna Wieś

Media

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Odległość od


Dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez projektowane drogi publiczne

Uszczegółowienie

Teren oznaczony w studium symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś” – Uchwała Rady Gminy Gołuchów Nr V/42/2007 z dnia 26 marca 2007 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 95, poz. 2382


Teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składowo-magazynową lub zabudowę usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem 1P/U

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

gmina@goluchow.pl
tel. 627617017
www.goluchow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren aktywizacji gospodarczej Kościelna Wieś Miejscowość: Kościelna Wieś Powiat: pleszewski
Gmina: Gmina Gołuchów Adres: Kościelna Wieś Właściciel: Kontakt z Gminą Gołuchów
Typ działki: Tereny Zabudowy produkcyjnej, składowo-magazynowej oraz usługowej Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 26 ha.
Cena: Kontakt z Gminą Gołuchów Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak