Wybierz język:

Teren aktywizacji gospodarczej Gołuchów

Informacje

Teren aktywizacji gospodarczej Gołuchów

Media

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Odległość od


Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Uszczegółowienie

ok. 15,4 ha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 115/16,115/18,115/15,115/14,115/17,

114/2,113/4, 113/2, 112/2, 113L/3, 113L/4

Uchwała Rady Gminy Gołuchów nr XXVI/222/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2009 r. Nr 166, poz. 2827

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

gmina@goluchow.pl
tel. 627617017
www.goluchow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren aktywizacji gospodarczej Gołuchów Miejscowość: Gołuchów Powiat: pleszewski
Gmina: Gmina Gołuchów Adres: Gołuchów Właściciel: Działki na terenie inwestycyjnym należą do 5 właścicieli prywatnych, Gminy oraz Skarbu Państwa w następujących udziałach: Skarb Państwa 19%, gmina 1,5%, właściciele prywatni 79,5% w tym: 24%, 23%, 18%, 8%, 6,5%
Typ działki: Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 15.4 ha.
Cena: Kontakt z Gminą Gołuchów Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie