Wybierz język:

Teren aktywizacji gospodarczej Bogusławice i Bogusław

Informacje

Teren aktywizacji gospodarczej Bogusławice i Bogusław

Media

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Odległość od

Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Uszczegółowienie

Teren oznaczony w studium symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów) i U/P*(tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²)

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

gmina@goluchow.pl
tel. 627617017
www.goluchow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Teren aktywizacji gospodarczej Bogusławice i Bogusław Miejscowość: Bogusławice i Bogusław Powiat: pleszewski
Gmina: Gmina Gołuchów Adres: Bogusławice i Bogusław Właściciel: Działki na terenie inwestycyjnym w miejscowościach Bogusławice i Bogusław w 99% należą do właścicieli prywatnych i Gminy Gołuchów 1%
Typ działki: tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 160 ha.
Cena: Kontakt z Gminą Gołuchów Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie