Wybierz język:

Suchy Las, ul. Zielna, działka nr 799/16

Informacje

Suchy Las, ul. Zielna, działka nr 799/16

Media

- sieć kanalizacyjna w ulicy Zielnej i wodociągowa przy północnej granicy,

Odległość od

Uszczegółowienie

-tereny dróg publicznych dojazdowych – pas szer. 2 m od ul. Zielnej
-wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4; min. udział terenu biol. czynnego – 25%, wysokość zabudowy – 8/12 m,
-grunty orne klasy IVa,
-teren nieogrodzony i niezabudowany, porośnięty zielenią niską i wysoką
-kształt prostokąta o wym. ok 30x60 m, ze ściętymi narożnikami,

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Weronika Kowalska
61 8926 267
weronika.kowalska@suchylas.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Suchy Las, ul. Zielna, działka nr 799/16 Miejscowość: Suchy Las Powiat: poznański
Gmina: Suchy Las Adres: Zielna Właściciel: prywatny właściciel
Typ działki: - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.1838 ha.
Cena: kontakt z P. Weroniką Kowalską Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak