Wybierz język:

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 4U-P

Informacje

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 4U-P

Media

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu.

Odległość od

Autostrada A2: 50 km,
DK 25: przyległa do terenu,
DK12: 3 km

Port Rzeczny Wrocław (Odra): 125 km
Kolej: 3,5 km
Bocznica kolejowa: 3,5 km

Port lotniczy Poznań: 140 km
Port lotniczy Wrocław: 130 km
Port lotniczy Łódź: 103 km

Poznań: 125 km
Wrocław: 117 km
Łódź: 103 km

Uszczegółowienie

Maksymalna powierzchnia obszaru 4U/P wynosi 8 ha. Minimalna wymagana szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych wynosi 100 metrów. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Inwestorska i ul. Rozwojowa.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Katarzyna Jamroziak
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 765 43 38, e-mail: kjamroziak@um.kalisz.pl

Paweł Czechalski
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. + 48 62 765 43 38, kom. +48 572 371 350, e-mail: pczechalski@um.kalisz.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 4U/P Miejscowość: Kalisz Powiat: kaliski
Gmina: Kalisz Adres: Inwestorska, 62-800 Kalisz Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 8 ha.
Cena: ok. 130 PLN/m² Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak