Wybierz język:

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3U/P

Informacje

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3U/P

Media

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja wzdłuż drogi obsługującej teren.

Odległość od

Poznań: 125 km
Wrocław: 117 km
Łódź: 103 km
Warszawa: 246 km
Berlin: 406 km
Praga: 405 km

Kolej: 3,5 km
Bocznica kolejowa: 3,5 km

Autostrada A2: 50 km
DK 25: przyległa do terenu
DK 12: 3 km

Port Rzeczny Wrocław (Odra): 125 km

Port lotniczy Poznań: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Wrocław: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Łódź: ok. 2 godzin

Uszczegółowienie

Maksymalna powierzchnia obszaru 3U/P wynosi 3,57 ha, istnieje możliwość zakupu mniejszych jego fragmentów o powierzchniach:
1,6 ha składający się z 4 działek
1,9 ha składający się z 2 działek
Minimalna wymagana szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych wynosi 80 metrów. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Inwestorska, ul. Batalionów Chłopskich oraz droga techniczna

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Katarzyna Jamroziak
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 765 43 38, e-mail: kjamroziak@um.kalisz.pl

Paweł Czechalski
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. + 48 62 765 43 38, kom. +48 572 371 350, e-mail: pczechalski@um.kalisz.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 3U/P Miejscowość: Kalisz Powiat: kaliski
Gmina: Kalisz Adres: Inwestorska, 62-800 Kalisz Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Teren przeznaczony pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 3.57 ha.
Cena: 150 – 200 PLN/m² Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak