Wybierz język:

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2U/P

Informacje

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2U/P

Media

Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja doprowadzone do obszaru Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód

Odległość od

Wrocław: 117 km
Łódź: 103 km
Warszawa: 246 km
Berlin: 406 km
Praga: 405 km

Kolej: 3,5 km
Bocznica kolejowa: 3,5 km

Autostrada A2: 50 km
DK 25: przyległa do terenu
DK 12: 3 km

Port Rzeczny Wrocław (Odra): 125 km

Port lotniczy Poznań: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Wrocław: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Łódź: ok. 2 godzin

Uszczegółowienie

Maksymalna powierzchnia obszaru 2U/P wynosi 10,53 ha, istnieje możliwość zakupu jego mniejszego fragmentu o powierzchni np. 1,6 ha. Minimalna wymagana szerokość nowo wydzielonych działek budowlanych wynosi 60 metrów. Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Inwestorska, ul. Batalionów Chłopskich oraz droga techniczna.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Katarzyna Jamroziak
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 765 43 38, e-mail: kjamroziak@um.kalisz.pl

Paweł Czechalski
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. + 48 62 765 43 38, kom. +48 572 371 350, e-mail: pczechalski@um.kalisz.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2U/P Miejscowość: Kalisz Powiat: kaliski
Gmina: Kalisz Adres: Inwestorska 62-800 Kalisz Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Teren przeznaczony pod usługi, produkcję, składy i magazyny Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 10.53 ha.
Cena: 100 – 200 PLN/m² Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak