Wybierz język:

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU

Informacje

Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU

Media

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu.

Odległość od

Poznań: 125 km
Wrocław: 117 km
Łódź: 103 km
Warszawa: 246 km
Berlin: 406 km
Praga: 405 km

kolej: 3,5 km
bocznica kolejowa: 3,5 km

Autostrada A2: 50 km
DK 25: przyległa do terenu
DK 12: 3 km

Port Rzeczny Wrocław (Odra): 125 km

Port lotniczy Poznań: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Wrocław: ok. 2 godzin
Port Lotniczy Łódź: ok. 2 godzin

Uszczegółowienie

Teren przeznaczony pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Składa się z działek, których właścicielami są osoby prywatne. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Maksymalna powierzchnia obszaru 2PU wynosi 24,80 ha, istnieje możliwość zakupu mniejszych jego fragmentów. Minimalna wymagana powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosi 10.000 m² Wysokość zabudowy do 16 metrów. Obsługa komunikacyjna - ul. Tylna doprowadzona do początku całego obszaru.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Katarzyna Jamroziak
Investor Services Office
City of Kalisz
tel. +48 62 765 43 38, email: kjamroziak@um.kalisz.pl

Paweł Czechalski
Investor Services Office
City of Kalisz
tel. +48 62 765 43 38, mobile: +48 572 371 350
email: pczechalski@um.kalisz.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód 2PU Miejscowość: Kalisz Powiat: kaliski
Gmina: Kalisz Adres: ul. Tylna, 62-800 Kalisz Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Teren przeznaczony pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 24.8 ha.
Cena: średnia cena transakcyjna ok. 130 PLN/m² Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak