Wybierz język:

Roszkówko

Informacje

Roszkówko

Media

Elektryczność: linia energetyczna ok. 350 m od granicy terenu.
GPZ: ok. 6300 m.
Gaz: sieć gazowa na terenie inwestycyjnym.
Woda: sieć wodociągowa ok. 500 m.
Kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej ok. 1300 m.
Oczyszczalnia ścieków Karolinki: ok. 5000 m.

Odległość od

Drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych:
Droga powiatowa - przylega do terenów inwestycyjnych.
Droga wojewódzka nr 434 - przylega do terenów inwestycyjnych.
Droga Krajowa nr 36 – 2200 m.

Autostrada/droga ekspresowa
S5: 12 km
A4: 90 km
A2: 100 km

Porty rzeczne/lotniska
Wrocław: 73 km
Malczyce: 84 km
Poznań: 96 km

Kolej: bocznica kolejowa Miejska Górka 4,8 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe
Wrocław: 73 km

Najbliższe miasto wojewódzkie
Wrocław: 73 km

Uszczegółowienie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy przemysłowej, przemysłowo-usługowej, usługowej, składów, magazynów oraz terenów przemysłowych, składów i magazynów związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przesyłową.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

wieslaw.wojcicki-miejska-gorka.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Roszkówko Miejscowość: Roszkówko Powiat: rawicki
Gmina: Miejska Górka Adres: Roszkówko Właściciel: KOWR, osoby fizyczne
Typ działki: Tereny zabudowy przemysłowej, przemysłowo-usługowej, usługowej, składów, magazynów oraz terenów przemysłowych, składów i magazynów związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przesyłową. Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 130 ha.
Cena: Kontakt: wieslaw.wojcicki-miejska-gorka.pl Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie