Wybierz język:

rejon ul. Leśna i 8-go Marca w Złotowie, nr. działek: 27/61, 27/62, 26/1

Informacje

rejon ul. Leśna i 8-go Marca w Złotowie, nr. działek: 27/61, 27/62, 26/1

Media

w pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu

Odległość od

Autostrada – około 130 km;
Droga krajowa około 15 km; kolej około 4 km; najbliższe lotnisko - Bydgoszcz – około 100 km
Poznań – około 130 km

Uszczegółowienie

Nieruchomość gruntowa, położona poza centrum miasta w jego północnej części.

Obszar został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr XLIII.311.2018 z dnia 24 września 2018 r. - http://bip.zlotow.pl/?a=6889

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Aleksandra Mołdrzyk
67 263 26 40 wew. 39
a.moldrzyk@zlotow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: rejon ul. Leśna i 8-go Marca w Złotowie, nr. działek: 27/61, 27/62, 26/1, obręb Złotów 93. Miejscowość: Złotów Powiat: złotowski
Gmina: Złotów Adres: rejon ul. Leśna i 8-go Marca w Złotowie Właściciel: Gmina Miasto Złotów
Typ działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami, tereny zieleni publicznej, infrastruktura techniczno - elektroenergetyczna Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 10.2001 ha.
Cena: brak szacowanej kwoty Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »