Wybierz język:

Poniecka Strefa Inwestycyjna

Informacje

Poniecka Strefa Inwestycyjna

Media

odległość przyłączy od granicy terenu:
1. energia elektryczna - ok. 60 m, 2. gaz - ok. 820 m,
3. woda - ok. 60 m, kanalizacja - ok. 220 m. W przypadku zbycia nieruchomośći - Gmina Poniec zobowiązuje się do wykonania infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnej, wodociągowej , deszczowej oraz drogi wjazdowej jak w najbliższym czasie.

Odległość od

odległość od drogi krajowej 8 km, odległość od stacji bocznicy kolejowej 3 km (nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy torze kolejowym) najbliższe lotnisko - Poznań ok. 100 km.

Uszczegółowienie

Działka nr 523 i nr 524 obręb Poniec wykorzystywana dotychczas na cele rolnicze, teren nieruchomości płaski niezabudowany, powierzchnia 10473 m2
Kształt nieregularny zbliżony do trójkąta

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Krystian Juśkiewicz
usc@poniec.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Poniecka Strefa Inwestycyjna Miejscowość: Poniec Powiat: gostyński
Gmina: Gmina Poniec Adres: Działka nr 523 i nr 524 Rejon ul. Rydzyńskiej i ul. Polnej Właściciel: Gmina Poniec
Typ działki: przemysłowa, handlowa, usługowa Greenfield/Brownfield: tak Powierzchnia całkowita: 1.0473 ha.
Cena: 189.600,00 + podatek VAT 23% Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów I magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca I wsi Janiszewa ustala się przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę techniczno – produkcyjną, składów magazynów oraz usług.