Wybierz język:

Podstrefa Przemęt, obręb Mochy, działki nr. 328; 329/1; 329/2; 330/1; 331

Informacje

Podstrefa Przemęt, obręb Mochy, działki nr. 328; 329/1; 329/2; 330/1; 331

Media

elektryczność - tak (na granicy działki)
gaz - nie
woda - tak (20 m)
kanalizacja - kolektor tłoczny – konieczność wybudowania własnej przepompowni ścieków (20 m od południowej granicy działki)
telekomunikacja - tak (na południowej ścianie działki - 20 m)

Odległość od

Droga dojazdowa do terenu - Droga (asfaltowa) powiatowa nr 3820 P Mochy – Śmigiel szerokości 5,5 m. łącząca się z drogą wojewódzką nr 305, stanowiącą dojazd do autostrady A2 kierunek Nowy Tomyśl oraz z drogą ekspresową S5 kierunek Śmigiel
Autostrada / droga krajowa:
-Autostrada A2 - 40 km
-Ekspresowa S5 - 20 km
-Krajowa 32 - 17 km
Porty rzeczne i morskie:
-Port rzeczny w Głogowie - 50 km
Kolej:
-Stacja kolejowa Nowa Wieś – Mochy trasa Leszno – Zbąszynek w odległości 2 km
Bocznica kolejowa:
-Stacja kolejowa Nowa Wieś – Mochy trasa Leszno – Zbąszynek w odległości 2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe:
-Poznań – Ławica 80 km
-Babimost – 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie:
-Poznań 80 km

Uszczegółowienie

W sąsiedztwie znajdują się działki, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny o charakterze produkcyjnym (w tym przetwórstwa), składowym, magazynowym oraz aktywności gospodarczej z dopuszczeniem obsługi komunikacji i usług; działki stanowią własność prywatną.
NATURA 2000 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowskiego i kompleks leśny Włoszakowice.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Janusz Frąckowiak – Wójt Gminy Przemęt, tel. 65 615 69 49, wojt@przemet.pl
Waldemar Kalitka- Zastępca Wójta, tel. 65 615 69 51, wicewojt@przemet.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Podstrefa Przemęt, obręb Mochy, działki nr. 328; 329/1; 329/2; 330/1; 331 Miejscowość: Mochy Powiat: wolsztyński
Gmina: Przemęt Adres: Podstrefa Przemęt, obręb Mochy, działki nr. 328; 329/1; 329/2; 330/1; 331 Właściciel: Gmina Przemęt
Typ działki: Strefa aktywizacji gospodarczej -wytwórczość i składowanie (produkcja i wytwarzanie oraz składowanie i magazynowanie) Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 5.75 ha.
Cena: 37,00 zł /m2 (w tym 23 % VAT) Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »