Wybierz język:

Ostrów Wielkopolski, ul. Wylotowa

Informacje

Ostrów Wielkopolski, ul. Wylotowa

Media

bezpośredni dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

Odległość od

Poznań 120 km, Wrocław 92 km, Łódź 140 km, Katowice 196 km

Uszczegółowienie

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P- przeznacza się dla obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej (i lokalizacji obiektów z nią związanych): wytwórczej i przetwórczej (przemysłowej), usługowo-produkcyjnej, naprawczej, usługowej (z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.) oraz/lub dla lokalizacji magazynów, baz, składów. Wyklucza się natomiast lokalizacje obiektów służących produkcji rolnej oraz w szczególności mieszkalnictwa.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Piotr Młynarz
+48 795 548 247
pmlynarz@umostrow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ostrów Wielkopolski, ul. Wylotowa Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Wielkopolski Adres: Wylotowa Właściciel: osoba prywatna
Typ działki: tereny obiektów usługowo-produkcyjnych, wytwórczych i przemysłowych, naprawczych, magazynów, baz i składów Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.73 ha.
Cena: kontakt z P. Piotrem Młynarzem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »