Wybierz język:

Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa

Informacje

Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa

Media

dostęp do sieci elektroenergetycznej,wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej po uzyskaniu przez Inwestora warunków przyłączenia zgodnych z oczekiwaniami

Odległość od

Poznań 120 km, Wrocław 92 km, Łódź 140 km, Katowice 196 km

Uszczegółowienie

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U:
-tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług;
-zasady scalania i podziału nieruchomości;
-minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 5000,0 m2,
-minimalna szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 30,0m;

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Piotr Młynarz
+48 795 548 247
pmlynarz@umostrow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Wielkopolski Adres: Południowa Właściciel: osoba fizyczna
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.1875 ha.
Cena: kontakt z P. Piotrem Młynarzem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »