Wybierz język:

Ostrów Wielkopolski, ul. Osiedlowa

Informacje

Ostrów Wielkopolski, ul. Osiedlowa

Media

dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

Odległość od

Poznań 120 km, Wrocław 92 km, Łódź 140 km, Katowice 196 km

Uszczegółowienie

Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym P/U- oznaczającym tereny aktywności gospodarczej i usług

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Piotr Młynarz
+48 795 548 247
pmlynarz@umostrow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ostrów Wielkopolski, ul. Osiedlowa Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Wielkopolski Adres: Osiedlowa Właściciel: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Typ działki: tereny aktywności gospodarczej i usług Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 2.468 ha.
Cena: kontakt z P. Piotrem Młynarzem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie