Wybierz język:

Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego

Informacje

Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego

Media

dostęp do sieci elektroenergetycznej,wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej po uzyskaniu przez Inwestora warunków przyłączenia zgodnych z oczekiwaniami

Odległość od

Poznań 120 km, Wrocław 92 km, Łódź 140 km, Katowice 196 km

Uszczegółowienie

Brak MPZP. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

a) Dominujące przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, zieleń urządzona (parki, skwery, zieleńce i inne tym podobne kategorie przeznaczenia terenu).

b) Uzupełniające przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, usługi (w tym handel detaliczny do 2000 m2 powierzchni sprzedaży), obsługa turystyki, ulice, ciągi piesze, ciągi rowerowe, parkingi, garaże, dworce, przystanki

komunikacji zbiorowej, budynki gospodarcze, place zabaw, cieki i zbiorniki wodne, infrastruktura techniczna i inne tym podobne kategorie przeznaczenia terenu.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Piotr Młynarz
+48 795 548 247
pmlynarz@umostrow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Wielkopolski Adres: Limanowskiego Właściciel: osoba fizyczna
Typ działki: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.5777 ha.
Cena: kontakt z P. Piotrem Młynarzem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie