Wybierz język:

Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska

Informacje

Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska

Media

dostęp do sieci elektroenergetycznej,wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej po uzyskaniu przez Inwestora warunków przyłączenia zgodnych z oczekiwaniami

Odległość od

Poznań 120 km, Wrocław 92 km, Łódź 140 km, Katowice 196 km

Uszczegółowienie

Zgodnie z planem, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie:

1) usług i przemysłu, dla których ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów usługowych i produkcyjnych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, a na terenie oznaczonym symbolem U,P.1 obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń publiczna oraz usługi sportu i rekreacji,

2) parkingu terenowego, oznaczonego na rysunku planu symbolami KSp, dla którego ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: parking terenowy,

b) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Piotr Młynarz
+48 795 548 247
pmlynarz@umostrow.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Wielkopolski Adres: Kaliska Właściciel: osoba fizyczna
Typ działki: tereny o przeznaczeniu usługowym i przemysłowym Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 1.4607 ha.
Cena: kontakt z P. Piotrem Młynarzem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak