Wybierz język:

OLIMPIA I

Informacje

OLIMPIA I

Media

Elektryczność na terenie: tak
Gaz: tak
Woda na terenie: tak
Kanalizacja na terenie: nie

Odległość od

Autostrada A2 Warszawa-Berlin – węzeł drogowy Koło ok. 5m
Droga krajowa nr 92 – ok. 6 km
Kolej - Koło – ok. 13 km
Bocznica kolejowa - ok. 13 km
Łódź – ok. 80 km
Poznań – ok. 140 km
Warszawa – ok. 190 kmUszczegółowienie

Gmina Brudzew – mała powierzchnią, wielka historią, ale przede wszystkim
otwarta na nowe przedsięwzięcia. Posiadamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wyznaczający atrakcyjne areały o powierzchni od kilku do kilkunastu
hektarów, przeznaczone m.in. pod tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów
oraz usług. Tereny inwestycyjne (ok. 200 ha) ustanowione zostały wzdłuż
zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 470.
Dużym atutem gminy Brudzew, jest usytuowanie w jej pobliżu (ok. 1,5 km od
granicy gminy) węzła drogowego Koło umożliwiającego wjazd/zjazd z autostrady A2
Warszawa – Berlin. Z zaangażowaniem kreujemy pozytywny wizerunek naszej gminy,
sukcesywnie tworząc zachęty dla Przedsiębiorców wiążących swoje plany inwestycyjne
z naszym regionem: 3 letnie zwolnienie podatkowe dla nowo wybudowanych
budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą, niskie podatki od
środków transportu, ciągła rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej.
Deklarujemy pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od znalezienia
dogodnej lokalizacji, bezzwłocznego procedowania w tut. Urzędzie, jak i dalszego
wsparcia na etapie prowadzonej działalności.
Na terenie naszej gminy prężnie funkcjonują firmy z branży wydobywczej (złoża
kruszywa naturalnego), hodowlanej (fermy drobiu), jak i pracujące na nowoczesnych,
innowacyjnych technologiach, tj. Akredytowane Laboratorium Weterynaryjne Vet-Lab w
Brudzewie czy też produkcja probiotyków - Priobiotics Polska w Bratuszynie. Z uwagi na
dogodną lokalizację rozwija się również transport.
Otwarty, pomocny Samorząd, gościnna społeczność, urokliwe miejsca
wypoczynku to dodatkowe atuty poświadczające o tym, że Gmina Brudzew jest miejscem
Twojego biznesu.

http://www.invest.brudzew.pl/

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Dominika Kaszyńska-Fisiak,
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska,
tel. 63 279 83 43, 607 820 405,
e-mail: d.kaszynska@brudzew.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: OLIMPIA I Miejscowość: Brudzew Powiat: turecki
Gmina: Brudzew Adres: Brudzew Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Teren przeznaczony pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 11.5 ha.
Cena: 15 – 25 zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak