Wybierz język:

Ocieszyn, działka nr 171

Informacje

Ocieszyn, działka nr 171

Media

w odległości ok.250 m linia średniego napięcia 110 kV, w odległości 1000 m istniejąca siec gazowa, w odległości 50 m sieć wodociągową, w odległości 1000 m kanalizacja.

Odległość od

najbliższa bocznika w wargowie-2,5 km
lotnisko w odległości ok 30 km Poznań,
najbliższe miast wojewódzkie ok 30 km- Poznań

Uszczegółowienie

teren zlokalizowany jest przy drodze krajowej S – 11
powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%
ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu:
-przebiegu istniejącego gazociągu tranzytowego DNI400, oraz planowanej drugiej nitki po stronie południowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie ze strefą kontrolowaną, wskazaną na rysunku planu, wynoszącą 25 m od osi gazociągu, w której: - ustala się lokalizację pasa eksploatacyjnego wzdłuż osi gazociągu, w którym zakazuje się zalesiania gruntów oraz prowadzenia upraw sadowniczych w odległości mniejszej niż 4,0 m od osi gazociągu i 1,0 m od osi kabla światłowodowego
Na większości terenu pierwsze zwierciadło zaleg na głebokosci ok.2 m.W rejonach sieci istniejących rowów głębokość wód gruntowych wynosi ok 1 m.Elżbieta Januszak
tel. (61) 65 60 158 fax (61) 65 59 101
Elzbieta.Januszak@um.oborniki.pl

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Ocieszyn, działka nr 171 Miejscowość: Ocieszyn Powiat: obornicki
Gmina: Oborniki Adres: Ocieszyn Właściciel: Gmina Oborniki
Typ działki: Tereny pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 0.5767 ha.
Cena: 290,000,00 PLN Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »