Wybierz język:

Obręb Kąty i Wierzbocice, gmina Słupca, przy węźle autostradowym

Informacje

Obręb Kąty i Wierzbocice, gmina Słupca, przy węźle autostradowym

Media

Przyłącze elektryczne: do zrealizowania, sąsiednie działki
Przyłącze telefoniczne: na sąsiednich działkach
Przyłącze wody: w granicy
Przyłącze kanalizacji: w granicy
Przyłącze gazowe: brak (zrealizowane na działkach w obrębie Kotunia 786/3, 787/3, 788/3, odległość ok. 2,5km od terenu)

Odległość od

Odległości: Poznań (80km), Warszawa (230km)
Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466
Autostrady drogi krajowe: Autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajowa DK92 (odległość 4,5km)
Kolej: bocznica w Słupcy (6km)
Lotniska: Poznań Ławica (80km), Warszawa Okęcie (230km)

Uszczegółowienie

1) Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr IX/72/2003 z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 2, poz. 27) wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24.02.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.04.2005r. Nr 48, poz. 1502) wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr IX/42/07 Rady Gminy Słupca z dnia 06 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 września 2007, Nr 132, poz. 3003) wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Słupca z dnia 03.11.2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 03 grudnia 2008, Nr 218, poz.3619)
2)Uchwałą Nr XLV/237/2010 z dnia 26.08.2010 Rady Gminy Słupca w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w gminie Słupca, w miejscowościach: Gółkowo, Kotunia, Kąty, Kowalewo Góry, Kowalewo Opactwo, Kowalewo Sołectwo, Wierzbocice, Wierzbno, Poniatówek i Wola Koszucka Parcele./Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22.10.2010r. Nr 216 poz. 3927/

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Osoba do kontaktu: Cezary Przybylski 63 274 36 76 wew. 30 mail budownictwo@gminaslupca.pl lub Joanna Dobrychłop 63 274 36 76 wew. 35 mail. zp@gminaslupca.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Obręb Kąty i Wierzbocice, gmina Słupca, przy węźle autostradowym Miejscowość: Kąty Powiat: słupecki
Gmina: Słupca Adres: Obręb Kąty i Wierzbocice, gmina Słupca, przy węźle autostradowym Właściciel: osoby prywatne, Agencja Nieruchomości Rolnych
Typ działki: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren zabudowy usługowej Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 130 ha.
Cena: brak danych Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak