Wybierz język:

MARULEW III

Informacje

MARULEW III

Media

Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda: tak
Kanalizacja na terenie: - odległość przyłącza od granicy - ok. 5 km
Telefony: tak

Odległość od

Autostrada A2 Warszawa-Berlin – węzeł
drogowy Koło ok. 9 km
Droga krajowa nr 92 – ok. 10 km
Kolej - Koło – ok. 16 km
Bocznica kolejowa - Koło – ok. 16 km
Łódź – ok. 80 km
Poznań – ok. 140 km
Warszawa – ok. 190 km


Droga wojewódzka nr 470 Kościelec-Kalisz

Uszczegółowienie

Teren wyróżniony w konkursie "Grunt na Medal 2018"

Gmina Brudzew – mała powierzchnią, wielka historią, ale przede wszystkim
otwarta na nowe przedsięwzięcia. Posiadamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wyznaczający atrakcyjne areały o powierzchni od kilku do kilkunastu
hektarów, przeznaczone m.in. pod tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów
oraz usług. Tereny inwestycyjne (ok. 200 ha) ustanowione zostały wzdłuż
zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 470.
Dużym atutem gminy Brudzew, jest usytuowanie w jej pobliżu (ok. 1,5 km od
granicy gminy) węzła drogowego Koło umożliwiającego wjazd/zjazd z autostrady A2
Warszawa – Berlin. Z zaangażowaniem kreujemy pozytywny wizerunek naszej gminy,
sukcesywnie tworząc zachęty dla Przedsiębiorców wiążących swoje plany inwestycyjne
z naszym regionem: 3 letnie zwolnienie podatkowe dla nowo wybudowanych budynków
przeznaczonych pod działalność gospodarczą, niskie podatki od środków transportu, ciągła
rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej. Deklarujemy pomoc na każdym etapie
realizacji inwestycji, począwszy od znalezienia dogodnej lokalizacji, bezzwłocznego
procedowania w tut. Urzędzie, jak i dalszego wsparcia na etapie prowadzonej
działalności.

http://www.invest.brudzew.pl/

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Dominika Kaszyńska-Fisiak, Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska,
tel. 63 279 83 43, 607 820 405, e-mail: d.kaszynska@brudzew.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Marulew III Miejscowość: Brudzew Powiat: turecki
Gmina: Brudzew Adres: Brudzew Właściciel: osoby prywatne
Typ działki: Tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny i usługi Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 6 ha.
Cena: 20-30 zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »