Wybierz język:

ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2

Informacje

ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2

Media

Elektryczność - Sieć SN 15 w odległości 620 m od terenu. Napięcie 400 V. Planowana jest budowa stacji transformatorowej 63 kVA w odległości 620 m od terenu. ENERGA-OPERATOR S.A. posiada pozwolenie na budowę.\nStacja transformatorowa o mocy 250 kVA może zostać wybudowana i podłączona do istniejącej sieci SN 15 w odległości 620 m od terenu.\nGaz 1150 m od działki. Woda na terenie działki w odległości 20 m od granic nieruchomości. Rurociąg PCW Ø 110. Kanalizacja 40 m od granicy działki. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej - kolektor o średnicy 500 mm (planowana budowa rurociągu o średnicy 400 mm).\nTelekomunikacja: wolne 50 par łączy cyfrowych lub analogowych TP S.A. – przyłącza na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul Ziemowita. Brakujący odcinek kabla wykona TP S.A po złożeniu zamówienia przez przedsiębiorców. Kabel światłowodowy wzdłuż drogi nr 444 (brak stacji rozdzielczej).Teren w zasięgu operatorów telefonii komórkowej.\n

Odległość od

Autostrada A8 – 72 km do węzła Pawłowice. Dworzec kolejowy i bocznica kolejowa w Ostrzeszowie, linia kolejowa Poznań – Katowice – 3,5 km\nDroga ekspresowa nr S 8 – 20 km do węzła „Syców Zachód”.\nDroga krajowa nr 11 – 2 km.\n

Uszczegółowienie

grunt: dz.ew. 9/9 - 1,2080 ha; dz.ew. 9/10 - 3,1323 ha; dz.ew. 468/3 - 6,1703 ha

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

Tak (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna)

Kontakt:

Katarzyna Dziewięcka, UMiG w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, 62 732 06 20

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2 Miejscowość: Rojów Powiat: ostrzeszowski
Gmina: Ostrzeszów Adres: Rojów, 63-500 Ostrzeszów (dz. ew. nr 9/9; 9/10; 468/3) Właściciel: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Typ działki: przemysłowa Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 10,5106 ha.
Cena: 50.00 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Tak/12.09.2013r.