Wybierz język:

ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2, Rojów

Informacje

ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2, Rojów

Media

Elektryczność: Sieć SN 15 w odległości 620 m od terenu. Napięcie 400 V. Planowana jest budowa stacji transformatorowej 63 kVA w odległości 620 m od terenu. ENERGA-OPERATOR S.A. posiada pozwolenie na budowę. Stacja transformatorowa o mocy 250 kVA może zostać wybudowana i podłączona do istniejącej sieci SN 15 w odległości 620 m od terenu.
Gaz: 1150 m od działki.
Woda: na terenie działki w odległości 20 m od granic nieruchomości. Rurociąg PCW Ø 110.
Kanalizacja: 40 m od granicy działki. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej - kolektor o średnicy 500 mm (planowana budowa rurociągu o średnicy 400 mm).
Telekomunikacja: wolne 50 par łączy cyfrowych lub analogowych TP S.A. – przyłącza na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul Ziemowita. Brakujący odcinek kabla wykona TP S.A po złożeniu zamówienia przez przedsiębiorców. Kabel światłowodowy wzdłuż drogi nr 444 (brak stacji rozdzielczej).Teren w zasięgu operatorów telefonii komórkowej.

Odległość od

Autostrada A8 – 72 km do węzła Pawłowice.
Dworzec kolejowy i bocznica kolejowa w Ostrzeszowie, linia kolejowa Poznań – Katowice – 3,5 km
Droga ekspresowa nr S 8 – 20 km do węzła „Syców Zachód”.
Droga krajowa nr 11 – 2 km.

Uszczegółowienie

grunt: dz.ew. 9/9 - 1,2080 ha; dz.ew. 9/10 - 3,1323 ha; dz.ew. 468/7 - 4,1703 ha

Odpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na: 1/ prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci kabla średniego napięcia 15kv typu 3xna2xs(fl)2y (xruhakxs) 1x240mm2, 2/ znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu, 3/ prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością m.in. na działce 468/7 na RZECZ ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA , odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na: 1/ prawie dysponowania m. in. działką numer: 468/7 położonej w obrębie Rojów, gmina Ostrzeszów w pasie służebności przesyłu o powierzchni 121 m2, na cele budowlane dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn(dz)160pe (mop do 0,5 mpa), 2/ znoszeniu istnienia urządzenia sieci gazowej w postaci projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn(dz)160pe (mop do 0,5 mpa), na nieruchomościach obciążonych, 3/ prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzenia gazociągu średniego ciśnienia dn(dz)160pe (mop do 0,5 mpa), ponadto korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie pasa terenu równego szerokości strefy ochronnej tj. 0,5 m z każdej strony wzdłuż projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn(dz)160pe (mop do 0,5 mpa) na rzecz POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

UMiG w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Ewelina Migoń tel. 62 732 06 23,
Katarzyna Dziewięcka tel. 62 732 06 20

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 2, Rojów Miejscowość: Rojów Powiat: ostrzeszowski
Gmina: Ostrzeszów Adres: Rojów, 63-500 Ostrzeszów (dz. ew. nr 9/9; 9/10; 468/7) Właściciel: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Typ działki: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów i urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i urządzeń infrastruktury technicznej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 8.5106 ha.
Cena: 40 PLN/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Translate »