Wybierz język:

Łęgowo, dz. nr 119/1

Informacje

Łęgowo, dz. nr 119/1

Media

Elektryczność: Tak, możliwość rozbudowy sieci o stację GPZ 110/15 co umożliwiłoby uzyskanie mocy zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem inwestora
Woda: Tak
Kanalizacja: Tak
Gaz: Nie, odległość do sieci ok. 50 m, możliwa rozbudowa infrastruktury gazowej tak by zapewnić ilość gazu zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem inwestora
Oczyszczalnia ścieków: Nie, znajduje się na terenie miasta Wągrowca, w odległości ok 500 m

Odległość od

Połączenia transportowe:

Przylegające bezpośrednio:

od strony północnej – droga gminna, asfaltowa, szer. 10 m (dz. nr 96)
od strony zachodniej – droga gminna gruntowa, szer. ok. 5 m (dz. nr 118)
od strony południowej – droga gminna, gruntowa, szer. 8 m (dz. nr 127)
od strony wschodniej – droga gruntowa, własność ANR, szer. ok. 5 m (dz. nr 119/3)
W pobliżu:
od strony wschodniej w odległości ok. 400 m, droga gminna (dz. nr 159/1), asfaltowa, szer. 15 m, droga została przebudowana w 2011 r., posiada oświetlenie, szykany spowalniające ruch, jest przystosowana do ruchu ciężkiego. Stanowi ona połączenie obwodnicy miasta Wągrowca i drogi powiatowej Nr 1610P, która z kolei prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 196
od strony zachodniej, w odległości ok. 300 m, zmodernizowana droga wojewódzka nr 196, szer. 11 m
odległość od autostrady/drogi krajowej:
autostrada A2 – ok. 60 km
droga krajowa nr 11 – ok. 17 km
najbliższe lotnisko międzynarodowe – Poznań – ok. 62 km
kolej - zmodernizowana linia kolejowa nr 356 Poznań – Bydgoszcz. Stacja kolejowa w Wągrowcu – ok. 3 km. Istnieje możliwość budowy bocznicy w Łęgowie

Uszczegółowienie

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Urząd Gminy Wągrowiec
Tel.: 67 26 80 800

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Łęgowo, dz. nr 119/1 Miejscowość: Łęgowo Powiat: wągrowiecki
Gmina: Wągrowiec Adres: Łęgowo Właściciel: właściciel prywatny
Typ działki: Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 28.5336 ha.
Cena: Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak