Wybierz język:

Kownaty, działki nr. 194/1, 220/1, 191/15, 198/3, 191/16, 197/2, od 191/1 do 191/14

Informacje

Kownaty, działki nr. 194/1, 220/1, 191/15, 198/3, 191/16, 197/2, od 191/1 do 191/14

Media

Odległość od

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj i szerokość drogi bez pobocza [m]): powiatowa 6 m, gminna 4 m.
Odległość od autostrady: 40 km (Konin).
Odległość od drogi krajowej: 12 km.
Odległość od lotniska około 100-120 Km (Poznań i Bydgoszcz).
Odległość od stacji kolejowej: 40 km.
Odległość od portu morskiego: około 300 km.

Uszczegółowienie

Działka nie zabudowana, zakres zabudowy możliwy do uzyskania składając wniosek o warunki zabudowy.
Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań teren jest oznaczony pod obszar aktywizacji gospodarczej

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Tomasz Filipski
Kierownik Referatu Inwestycji,
tel. 63 268 3032 wew. 32,
email: informatyk@wilczyn.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Kownaty, działki nr. 194/1, 220/1, 191/15, 198/3, 191/16, 197/2, od 191/1 do 191/14 Miejscowość: Kownaty Powiat: koniński
Gmina: Wilczyn Adres: Kownaty, działki nr. 194/1, 220/1, 191/15, 198/3, 191/16, 197/2, od 191/1 do 191/14 Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Typ działki: teren jest oznaczony pod obszar aktywizacji gospodarczej Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 40 ha.
Cena: kontakt z Panem Tomaszem Filipskim Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie
Translate »