Wybierz język:

Koło, ul Klonowa dz. 1/2 (ark.m.3), dz..1/10 (ark.m.4)

Informacje

Koło, ul Klonowa dz. 1/2 (ark.m.3), dz..1/10 (ark.m.4)

Media

Elektryczność: tak; Gaz: tak; Woda: nie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się wzdłuż terenu w drodze dojazdowej)

Odległość od

Autostrada A2 - 12 km;
droga krajowa nr 92 - 6 km;
Kolej - 4 km;
Bocznica kolejowa - 4 km;
Lotnisko - Łódź 90 km, Poznań 130 km

Uszczegółowienie

dz. 1/2 ark. mapy 3 – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane;
dz. 1/10 ark. mapy 4 (dr: 0,0106 ha; Bp: 0,5951 ha) teren płaski;
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - "Dolina Środkowej Warty"

Działka nr 1/2 ark. mapy 3 położona w Kole w rejonie ulicy Klonowej znajduje się na terenie, dla którego miasto Koło nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła zatwierdzonym uchwałą nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018r. działka 1/2 ark. mapy 3 położona w Kole w rejonie ulicy Klonowej znajduje się w strefie F – strefa przemysłowa.
Działka nr 1/10 ark.mapy 4 posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Działka 1/10 znajduje się na terenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Dorota Wilk – naczelnik wydziału
63/ 26 27 530

Marta Wróblewska - inspektor
63/ 26 27 517
sprzedaz@kolo.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Koło, ul Klonowa dz. 1/2 (ark.m.3), dz..1/10 (ark.m.4) Miejscowość: Koło Powiat: kolski
Gmina: Koło Adres: ul. Klonowa Właściciel: Gmina Miejska Koło
Typ działki: przemysłowa, zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 13.0029 ha.
Cena: 6 800 000,00 zł (wartość rynkowa) Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak + studium uwarunkowań