Wybierz język:

Kąkolewice

Informacje

Kąkolewice

Media

Istnieje możliwość wykonania przyłączy zapewniających dostarczenie poszczególnych mediów – na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;

Odległość od

stacja kolejowa w m. Budzyń,
Lotnisko Poznań Ławica

Uszczegółowienie

wolna od zabudowy

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Urząd Gminy Budzyń , Maciej Grabarski, tel. 67 2843 370 wew.105

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Kąkolewice Miejscowość: Kąkolewice Powiat: chodzieski
Gmina: Budzyń Adres: nr ewidencyjny działki 3, obręb kąkolewice Właściciel: prywatny
Typ działki: w studium przeznczeniu produkcyjno-rolna Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 60.4 ha.
Cena: od 20 do50zł/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu , obowiązuje studium