Wybierz język:

Graboszewo, działki nr. 98, 99/5, 100/4, 101, 102/3, 102/4, 103/4, 104/6, 109/2, 108/8, 261/2, 268/5, 289/12, 289/10, 290/15, 271/1

Informacje

Graboszewo, działki nr. 98, 99/5, 100/4, 101, 102/3, 102/4, 103/4, 104/6, 109/2, 108/8, 261/2, 268/5, 289/12, 289/10, 290/15, 271/1

Media

elektryczność - tak
gaz - nie, 4800 m od granicy terenu
woda - tak
kanalizacja - nie, 4800 m od granicy terenu
telekomunikacja - sieć w granicy

Odległość od

Autostrada nr A2 - 5 km
Odległość od drogi krajowej mr 92 - 6,2 km
Odległość od dworca kolejowego - 6,5 km
Odległość od bocznicy kolejowej - 1 km
Odległość od najbliższego lotniska - Poznań 75 km
Odległość od najbliższego miasta wojewódzkiego - Poznań 60 km

Uszczegółowienie

zabudowa zagrodowa na dz. nr ewid. 104/6, 103/4

Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

tak

Kontakt:

Mateusz Ratajczyk
plan@strzalkowo.pl
63 274 60 29

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Graboszewo, działki nr. 98, 99/5, 100/4, 101, 102/3, 102/4, 103/4, 104/6, 109/2, 108/8, 261/2, 268/5, 289/12, 289/10, 290/15, 271/1 Miejscowość: Strzałkowo Powiat: słupecki
Gmina: Strzałkowo Adres: Graboszewo Właściciel: prywatni właściciele
Typ działki: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, funkcje usługowe, w tym usługi o charakterze publicznym (symbol P/U) Greenfield/Brownfield: Brownfield Powierzchnia całkowita: 38.3 ha.
Cena: kontakt z p. Mateuszem Ratajczykiem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie
Translate »