Wybierz język:

Graboszewo, działki nr. 123/7, 124/7, 121/2, 120/4, 119/4, 118/6, 117/6, 116/6, 115/7, 203/2, 204/2, 184/7

Informacje

Graboszewo, działki nr. 123/7, 124/7, 121/2, 120/4, 119/4, 118/6, 117/6, 116/6, 115/7, 203/2, 204/2, 184/7

Media

elektryczność - tak
gaz - nie, 6500 m od granicy terenu
woda - tak
kanalizacja - nie, 6500 m od granicy terenu
telekomunikacja - sieć w granicy

Odległość od

Autostrada nr A2 - 8 km
Odległość od drogi krajowej mr 92 - 8,2 km
Odległość od dworca kolejowego - 8,2 km
Odległość od bocznicy kolejowej - 1 km
Odległość od najbliższego lotniska - Poznań 75 km
Odległość od najbliższego miasta wojewódzkiego - Poznań 60 km

Uszczegółowienie

budynek mieszkalny na dz. nr ewid. 204/2

Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Mateusz Ratajczyk
plan@strzalkowo.pl
63 274 60 29

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Graboszewo, działki nr. 123/7, 124/7, 121/2, 120/4, 119/4, 118/6, 117/6, 116/6, 115/7, 203/2, 204/2, 184/7 Miejscowość: Strzałkowo Powiat: słupecki
Gmina: Strzałkowo Adres: Graboszewo Właściciel: prywatni właściciele
Typ działki: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, funkcje usługowe, w tym usługi o charakterze publicznym (symbol P/U) Greenfield/Brownfield: Brownfield Powierzchnia całkowita: 18.04 ha.
Cena: kontakt z p. Mateuszem Ratajczykiem Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: nie